Producenci

Promocja ratalna

Marantz testuj przez 60 dni

1
REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO
“Marantz – kup i testuj w domu przez 60 dni”
§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady programu promocyjnego “Marantz – kup i
testuj w domu przez 60 dni”, (dalej jako Program).
1. Organizatorem promocji jest dystrybutor marki Marantz w Polsce, Horn Distribution S.A., ul. Kurantów 34,
02-873 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez XIII Wydz. Gosp. Sądu
Rej. Warszawa pod numerem 0000109020, NIP 9511828408, REGON 012977688, kapitał akcyjny, opłacony
w całości 1 452 000 zł (zwany dalej „Organizatorem”).
2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Program prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 czerwca 2020 roku (dalej jako „Czas trwania
programu”).
§ 2. Cel Programu
1. Celem Programu jest umożliwienie nabywcom wybranych produktów Marantz z kategorii produktów
stereo hifi potwierdzenie słuszności decyzji o dokonaniu zakupu złożonego technologicznie produktu,
możliwość jego przetestowania w komfortowych warunkach własnego domu i dokonania ostatecznej
decyzji o jego pozostawieniu lub zwróceniu do sprzedawcy.
§ 3. Zasady Programu
1. Uczestnikiem Programu (dalej jako „Uczestnik”) może być każda osoba, która w czasie jego trwania dokona
zakupu w sklepie stacjonarnym lub internetowym autoryzowanego dealera Marantz wymienionego na
liście Dealerów biorących udział w Programie, wybranego przez siebie produktu Marantz biorącego udział
w Programie oraz otrzyma wraz z zakupionym produktem Złoty Certyfikat Marantz umożliwiający zwrot
produktu w ciągu 60 dni od zakupu.
2. Złoty Certyfikat Marantz jest wydawany wyłącznie przez sprzedawcę przy zakupie. Certyfikat bez pieczątki
sprzedawcy i podpisu oraz daty zakupu jest nieważny.
3. W Programie biorą udział wyłącznie wymienione produkty Marantz:
a. Wzmacniacze zintegrowane: PM5005, PM6006, PM7000N, PM8006, PM-10, PM-KI RUBY,
HD-AMP-1
b. Odtwarzacze CD: CD5005, CD6006, ND8006, SA-10, SA-KI RUBY, HD-CD1
c. Odtwarzacze sieciowe: NA6006, ND8006
w dowolnym z dostępnych kolorów.
4. W niniejszym Programie nie są określone cenowe warunki uczestnictwa, nie jest stosowana cena
promocyjna.
5. Wymienione produkty Marantz są dostępne w sklepach specjalistycznych Dealerów biorących udział w
programie bądź mogą zostać przez nich zamówione u Organizatora na życzenie klienta w miarę ich
dostępności.
Oficjalna strona internetowa, zawierająca wszelkie niezbędne informacje jest dostępna pod
adresem http://www.marantz.eu/testathome/PL.html
6. Lista Dealerów biorących udział w Programie jest dostępna na stronie internetowej wymienionej w §3 pkt.5
7. Regulamin Programu dostępny jest na stronie internetowej wymienionej w § 3 pkt. 5 oraz w Sklepach
biorących udział w Programie, na stronie internetowej Organizatora, www.horn.pl .
8. Nabywca ma niestandardowy, długi czas 60 dni na ostateczną decyzję licząc od daty zakupu wskazanej na
paragonie lub fakturze, o zatrzymaniu produktu lub zwróceniu go do sprzedawcy pod warunkiem
przedstawienia wraz ze zwracanym produktem ważnego Złotego Certyfikatu Marantz w oryginale.
9. Niemożność przedstawienia przez Uczestnika oryginału ważnego Złotego Certyfikatu Marantz przy
zamierzonym zwrocie jest tożsama z niemożnością skorzystania z wydłużonego terminu zwrotu. W takim
przypadku maja zastosowanie standardowe warunki zwrotów przewidziane przez prawo.
10. W przypadku, kiedy nabywca zdecydował się na zwrot produktu do sklepu stacjonarnego, w którym go
nabył lub na odesłanie do sklepu internetowego, zobowiązany jest do jego dostarczenia lub wysłania na
własny koszt, w oryginalnym i kompletnym opakowaniu i z kompletem wszystkich akcesoriów.
11. Zwracany produkt musi być w pełni sprawny, nie może nosić śladów uszkodzeń, zarysowań wykraczających
poza zwykłe oznaki prawidłowego użytkowania.
2
12. W przypadku zwrotu formalnym wymogiem jest wypełnienie dokumentu odstąpienia od umowy
dostarczanego przez sprzedawcę wraz z informacją z możliwie dokładnie określonym powodem zwrotu.
Firmie Marantz i jej autoryzowanym dealerom zależy na pozyskaniu wiedzy jakie cechy produktu lub ich
brak zdecydowały o decyzji jego zwrócenia.
13. W zależności od własnych procedur zwrotów towarów w poszczególnych sklepach mogą obowiązywać
odrębne wymagania, za które Marantz ani jego dystrybutor w Polsce nie mogą być odpowiedzialni.
14. W ramach niniejszego Programu, nie są zbierane przez Organizatora żadne dane osobowe.
15. Przystąpienie do niniejszej akcji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
§ 4. Reklamacje
1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem, Uczestnikowi przysługuje prawo do
złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Programu.
3. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona:
a. pocztą elektroniczną na adres horn@horn.eu lub
b. telefonicznie pod numerem (22) 331 55 55 lub
c. pisemnie na adres: Horn Distribution S.A., ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa.
4. Składający reklamację powinien uwidocznić w treści reklamacji swoje dane, tak aby kontakt
z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy, a ponadto powinien
wskazać przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
5. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego składający reklamację powinien załączyć do reklamacji
kserokopię lub skan dowodu zakupu Produktu/Produktów Promocyjnych.
6. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie
poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 30 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi w takiej formie,
w jakiej zostało dokonane zgłoszenie reklamacyjne lub w innej formie uzgodnionej pomiędzy Uczestnikiem
a Organizatorem.
8. Administratorem danych osobowych przekazanych w reklamacji jest Organizator.
9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestnika zgłaszającego reklamację wyłącznie w związku z
reklamacją w zakresie procedury reklamacyjnej, w wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na
Organizatorze na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
11. Uczestnik ma prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
12. Uczestnik ma również prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do właściwego
organu nadzoru. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu rozpatrzenia
reklamacji, chyba że przepisy obowiązującego prawa nakładają na Organizatora obowiązek dłuższego
przechowywania danych osobowych.
13. Podane dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom, w szczególności dostawcom usług IT,
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych
umów o powierzenie przetwarzania danych.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Programem będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
Regulamin z dnia 4 maja 2020 roku.

 Salon firmowy:

Warszawa

Ostródzka 273/1

Pon.-Pt: 11.00 - 19.00

Sob.: 10.00 - 15.00 

Telefony handlowe:    

503-157-503
500-254-997
503-157-500
 

Kontakt elektroniczny: 

sklep@hifisystem.pl 

 

 

Promocje
Dali OBERON 5/1/VOKAL
Dali OBERON 5/1/VOKAL
7 847,00 zł 6 699,00 zł
Komplet
BEOPLAY H9 3rd Gen
BEOPLAY H9 3rd Gen
2 299,00 zł 1 599,00 zł
szt.
Dali OBERON 7/1/VOKAL
Dali OBERON 7/1/VOKAL
9 245,00 zł 7 999,00 zł
Komplet
Cambridge Audio Azur 851N Srebrny
Cambridge Audio Azur 851N Srebrny
7 490,00 zł 5 990,00 zł
szt.
Cambridge Audio Azur 851N Czarny
Cambridge Audio Azur 851N Czarny
7 490,00 zł 5 990,00 zł
szt.
NAIM NAIT 5SI + FOCAL CHORA 816
NAIM NAIT 5SI + FOCAL CHORA 816
11 897,00 zł 8 999,00 zł
Komplet
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Nowości
JBL 4309 Studio Monitor Black
JBL 4309 Studio Monitor Black
4 590,00 zł
szt.
JBL 4309 Studio Monitor Walnut
JBL 4309 Studio Monitor Walnut
4 590,00 zł
szt.
JBL SA750
JBL SA750
10 990,00 zł
szt.
Bang & Olufsen Beosound Explore Zielony
Bang & Olufsen Beosound Explore Zielony
999,00 zł
szt.
Wilson ONE xD
Wilson ONE xD
149,00 zł
szt.
POLK AUDIO Magnifi 2 system kina domowego
POLK AUDIO Magnifi 2 system kina domowego
1 999,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl